Nasza misja

Cel firmy

Usługi najwyższej jakości

Podstawową działalnością naszej firmy Laser-Stal Sp. z o.o. jest obróbka blach w zakresie cięcia i gięcia. Kieruje nami idea dostarczania usług najwyższej jakości, z zapewnieniem spełnienia wymagań Klientów, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów jakościowych.

 

Naszym celem jest zapewnienie naszych Klientów i wszystkich zainteresowanych stron, że poprzez identyfikowanie, analizę i ciągłe doskonalenie procesów zachodzących w naszej firmie, będziemy dostarczać usługi spełniające wymagania Klienta zgodnie z obowiązującymi normami, minimalizując jednocześnie negatywny wpływ tych działań na środowisko.

Aby osiągnąć ten cel zobowiązujemy się do:

1.

Wdrożenia i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, opartego na normach serii ISO, zarówno w zakresie jakości jak i środowiska

2.

Zapewnienia i stałego rozwoju wszechstronnego doradztwa oraz innej pomocy w realizacji usług na rzecz Klientów – zarówno indywidualnych (klient detaliczny) jak i przemysłowych (klient biznesowy)

3.

Ochrony środowiska, w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom, minimalizowania negatywnych wpływów na środowisko, przez ustanowienie odpowiednich reguł postępowania z odpadami, nadzoru nad maszynami i urządzeniami oraz poprzez korzystanie z podwykonawców spełniających wymagania prawne i wymagania Spółki

4.

Angażowania wszystkich pracowników w uzyskanie i utrzymanie właściwej jakości usług oraz minimalizowania negatywnego wpływu ich pracy na środowisko, poprzez szkolenia mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji i świadomości

5.

Spełniania zobowiązań dotyczących zgodności z wymaganiami prawnymi i wymaganiami innymi dotyczącymi naszej firmy

6.

Badania satysfakcji Klienta oraz analizowania jego potrzeb i podejmowania na tej podstawie decyzji o poprawie i tworzeniu nowych usług oraz wprowadzaniu ich do oferty cenowej

7.

Udostępniania wszelkich zasobów, niezbędnych do utrzymania wysokiej jakości obsługi oraz ciągłego doskonalenia oferowanych przez nas usług poprzez stosowanie nowoczesnych technologii i wysokiej jakości surowców, kwalifikowania dostawców surowców, materiałów i usług, dla zapewnienia ich wysokiej jakości i zdolności do spełnienia wymagań